موسسه میراث زمین شناختی خاور میانه

 
 
۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند

پروفسور ژوزه بریلها استاد دانشگاه مینهو و مشاور موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه در تاریخ شنبه ٨ اسفندماه ٩٤ در موسسه حضور یافتند و ضمن تبادل نظر با مدیریت مجموعه دقایقی نیز با فراگيران دوره زمین گردشگری پيرامون اهمیت دوره به صحبت پرداخته و  تاکید کردند وجود اینچنین دوره هایی  برای بخش گردشگری کشور و بخصوص زمین گردشگری لازم می باشد.