موسسه میراث زمین شناختی خاور میانه

 
 
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تير

انتخاب شایسته و به جای آقای مهندس علیرضا امری کاظمی، به عنوان عضو شورای عالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو (به عنوان یکی از دوازده تصمیم گیرنده برای ژئوپارکهای جهان) را به تمامی ایرانیان و ایران دوستان تبریک عرض می نمائیم.