موسسه میراث زمین شناختی خاور میانه

 
 
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه در نظر دارد یک دوره کوتاه مدت برای راهنمایان کارت دار برگزار نماید. راهنمایان می توانند با ارائه کارنامه دروس پایه فقط دوره تخصصی را گذرانده و در آزمون جامع بهمن ماه شرکت نمایند. بدیهی است هزینه دوره نیز بر مبنای دروس تخصصی محاسبه خواهد شد.

همچنین فراگیران غیر راهنما نیز با گذراندن کلیه دروس برای آزمون جامع مرداد ماه آماده خواهند شد.

جهت تعیین وقت برای مصاحبه و ثبت نام با شماره تلفن موسسه تماس حاصل نمایید.